Frekvensomformare

Vi har ett egenutvecklat program elektronik för elmotorer.

Delar av det är tänkt för specifika användningsområden, tex ventilationsdrifter, slipar, sågar, andra är mer allmänna som kan designas för specifika ändamål, fyllningsmaskiner, transportanläggningar, förpackningsmaskiner, verktygsmaskiner osv.

Alla FK-produkterna kan användas i bl.a ventilationsdrifter.

FKP-weather safeFKP är den mest specialiserade där frekvensomvandlare, tryckregulator och tryckgivare är inbyggda i samma enhet och dessutom klassad så att den kan monteras utomhus. Dessutom kan FKP fås med inbyggd nattsänkning, veckoschema eller någon typ av tidsanpassad reglering via en intern klocka. Detta gör att FKP kan fungera helt utan extern styrning från DUC eller annan reglercentral.

 

 

 

 

3P_water_1FKP-M är vår senaste reglercentral i familjen FK. Det är en nyare och lite vassare version av FKP. Alla funktioner är iprincip desamma mellan FKP-M och FKP, men med största skillnad att FKP-Ms utförande är i två olika plastkapslingar istället för plåt. En liten kapsling för den 1-fasmatade som finns i upp till 0,37kW och en lite större plastkapsling för den 3-fasmatade som finns i upp till 4kW.

FKM-B är en aluminiumkapslad frekvensomvandlare avsedd för bl.a takfläktar. Den är utbytbar mot den FKM som sitter, sedan många år, i ett mycket stort antal takfläktar.

FKVVX är en komplett enhet för styrning av roterande värmeväxlare. Till denna har vi dessutom övrig kringutrustning som passande snäckväxelmotorer.

MDP är ett byggsystem med kraftdel och styrdel där styrdelen också kan ersätta PLC, reläer, timer, räknare och tidur. Med MDP kan man bygga upp en helt kundspecifik lösning där en mängd funktioner är integrerade i samma enhet. Eftersom den är uppbyggd av standarddelar åstadkommer man speciallösningen till låg kostnad.