BUG Likströmsmotorer

Tysk tillverkare av likströmsmotorer. Stora möjligheter att göra kundanpassade motorer.

Motorerna är enligt IEC-normerade byggstorlekar från 56- till 100-storlek. Byggformerna är B3, B5 och B14.

Effektområde 0,04 till 3 kW
Standardspänningar från 12 till 440V
Motorvarvtal 1500, 2000 alternativt 3000 1/min
Standard skyddsform IP54, men kan levereras med högre skyddsform.

Motorerna kan levereras med tachogenerator, magnetbroms och inkrementalgivare. För nedväxlat varvtal finns de med snäck-eller kuggväxel.