FKP-R är en komplett reglercentral för att konstanttrycksreglera ventilationsanläggningar på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.
Typiskt användningsområde är frånluftsventilation av badrum och köksfläktar.

FKP-R är en tryck-  och temperaturregulator med inbyggd tryckgivare för varvtalsreglering av fläktmotorer. FKP-R har precis som övriga FKP-produkter ett enkelt och lättöverskådligt menysystem som presenteras på en upplyst display i klartext. Navigering görs enkelt med en enda ratt med klickfunktion.

FKP-R har en regulator med internt monterad tryckgivare på 1000Pa i standard, med option för  upp till 30000Pa samt har även en ingång för en extern tryckgivare. För att kompensera ventilationen för olika utomhustemperaturer finns en ingång för en utetemperaturgivare.

Vid behov av nattsänkning, veckoschema eller någon annan typ av tidsanpassad reglering så finns en realtidsklocka/tidur som tillval. För övervakning och kommunikation har FKP-R en larmutgång, MODBUS RTU ingår som standard.

FKP-R har även ingång för externa valfria sensorer så som brandgassensor eller CO2-sensor som kan hysteresstyra FKP-R antingen genom forcering av fast utsignal eller fast reglerar tryck.

  • FKP-R har inbyggd tryckgivare och tryckreglering
  • FKP-R hör övervakning på trycket och kan larma vid inställd nivå
  • FKP-R kan drivas av både 230VAC och 24VDC
  • FKP-R installation är enkel och injusteringar är enkla att utföra tack vare navigationsratten och display i klartext.