FKP-M är nästa generation av FKP med en högre max-effekt i två fysiska storleksklasser som kan underlätta då man har ett litet monteringsutrymme.

FKP-M har precis som FKP ett enkelt och lättöverskådligt menysystem som presenteras på en upplyst display i klartext. Navigering görs enkelt med en enda ratt med klickfunktion.

FKP-M konstanttrycksreglerar på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt exempelvis ventilationsanläggningar.
Typiskt användningsområde är frånluftsventilation av badrum och köksfläktar.FKP-M har en regulator med internt monterad tryckgivare men även en ingång för en extern tryckgivare.

För att kompensera ventilationen för olika utomhustemperaturer finns en ingång för en utetemperaturgivare, vilket säljs som tillval.
Vid behov av nattsänkning, veckoschema eller någon annan typ av tidsanpassad reglering så finns en realtidsklocka/tidur som tillval.

För övervakning och kommunikation har FKP-M en larmutgång, som option finns MODBUS kommunikation.
Kapslingen är helt tät vilket gör att den med fördel kan monteras på utsidan av tex. en fläkt för lätt åtkomst och justering.

3P_water_2mini_water_2

 

 

 

 

  • FKP-M har inbyggd trycksensor och tryckreglering
  • FKP-M uppfyller, EMC- och lågspänningsdirektivet
  • FKP-M är försedd med integrerat B-filter för att klara normerna för bostad
  • FKP-M finns i både 230VAC och 400VAC utförande
  • FKP-M installation är enkel och injusteringar är enkla att utföra tack vare navigationsratten och display i klartext.

ÖVERVAKNING för att skydda motor och omformare är FKP-M utrustad med följande skydds-funktioner:

Överström FKP-M har inbyggt motorskydd som är ställbart upp till 2.0A på FKP-M mini (230VAC) och 8.0A på FKP-M 3P (400VAC)
Överspänning FKP-M löser ut vid för hög inspännning
Underspänning FKP-M löser ut vid för låg inspänning
Temperatur FKP-M löser ut när temperaturen överstiger 90°C.
Kortslutning FKP-M löser ut vid kortslutning fas/fas samt fas/jor