FKT är en komplett frekvensomriktare för styrning av asynkronmotorer upp till 0.75kW.

  • Enkel att handha, kräver minimal intrimning och justering
  • Hög verkningsgrad vilket ger låga driftskostnader
  • IP54 i plåtskåp
  • För övervakning har FKT larmutgång
  • FKT är försedd med integrerat nätfilter

ÖVERVAKNING för att skydda motor och omriktare är FKT utrustad med följande skydds-funktioner:

Överspänning FKT löser ut vid 400Vdc.
Underspänning FKT löser ut vid 200Vdc.
Temperatur FKT löser ut när temperaturen överstiger 90°C.
Termokontakt FKT löser ut vid överhettning av motor om denna har PTC.
Kortslutning FKT löser ut vid kortslutning fas/fas samt fas/jord.