Elektronikutveckling

irFrabil El AB har en avdelning som enbart sysslar med utveckling av industriell elektronik speciellt inriktat på utrustning kring alla typer av elmotorer. Det handlar om bland annat varvtalsstyrning, startkontroll, övervakning och kommunikation.

Vi bygger totallösningar för drivsystem, inklusive krafthårdvara, styrsystem, kyllösningar och mjukvara.

Hårdvara
Frabil har byggt frekvensomriktare sedan mitten av 1980-talet. Från denna bas har vi utvecklat oss till allsidiga problemlösare inom kschematicraftelektronik. Våra lösningar byggs från grunden, med simulering av topologier och system, termisk dimensionering samt konstruktion av kretslösningar. Vi konstruerar även mekaniska och termiska lösningar med hjälp av SolidWorks.

Vår specialitet är digitalt styrd kraftelektronik. Detta innefattar bland annat vektorstyrning av elmotorer och reglering av DC/DC omvandlare. Tidigare projekt har innefattat vektorstyrda permanentmagnetmotorer, aktiva likriktare, resonanta omvandlare och powerlinekommunikation. Vi har även konstruerat enklare motorstyrningar och mjukstarter.

Mjukvara
På mjukvarusidan har vi kunskap om kommunikationssystem, till exempel CAN, USB, och acpfeedspecialiserade seriella lösningar. Samt naturligvis all den signalbehandling och reglerteknik som krävs för att styra kraftelektronik i realtid. Vi har utvecklat egna specialverktyg för utveckling av realtidssystem, bland annat för högshastighetsåterkoppling från system i drift.

Mjukvarustyrning av kraftelektronik ger många fördelar, bland annat noggranhet och repeterbarhet, samt goda möjligheter till uppgradering i fält och fintrimmning.

”Ingen vanlig konsult…”
Vi har en unik integration mellan produktion och utveckling, vilket ger oss insikt i vilka lösningar som fungerar i praktiken. Detta ger oss även möjlighet att snabbt framställa prototyper, samt att kontinuerligt vidareutveckla produkten under produktion. Samt naturligtvis förmågan att framställa kostnadseffekttiva lösningar.

En annan fördel med att ha produktionen i huset är att vi kan konstruera avancerade testlösningar, till exempel datorstyrda lastbänkar som används för provkörning i produktion. Produkten levereras då med ett protokoll som visar dess prestanda.