Typiskt användningsområde är frånluftsventilation av badrum och köksfläktar.

FKP har en regulator med internt monterad tryckgivare men även en ingång för en extern tryckgivare. För att kompensera ventilationen för olika utomhustemperaturer finns ingång för en utetemperaturgivare, som vi säljer separat.

Vid behov av nattsänkning, veckoschema eller någon annan typ av tidsanpassad reglering har FKP, som option, en inbyggd klocka/tidur.

För övervakning och kommunikation har FKP ett antal larmutgångar, som option finns MODBUS kommunikation.
FKP har en vattentålig plåtkapsling (IP54) som är anpassad för utomhusmontering vilket kan underlätta både montering och injustering.

  • FKP har inbyggd tryckreglering, tidreglering och temperaturkompensering
  • FKP uppfyller, EMC- och lågspänningsdirektivet
  • FKP är försedd med integrerat B-filter
  • FKP finns i både 230VAC och 400VAC utförande
  • FKP installation är enkel och injusteringar är enkla att utföra tack vare navigationsratten och display i klartext.

FKP_beskrivning

 

 

 

 

 

ÖVERVAKNING för att skydda motor och omformare är FKP utrustad med följande skydds-funktioner:

Överström FKP löser ut vid motorström som är ställbart mellan 0.7A-8.8A på 230VAC modellen och 0.4A-5.6A på 400VAC modellen.
Överspänning FKP löser ut vid för hög inspännning
Underspänning FKP löser ut vid för låg inspänning
Temperatur FKP löser ut när temperaturen överstiger 90°C.
Kortslutning FKP löser ut vid kortslutning fas/fas samt fas/jord