FKM-B är en komplett frekvensomriktare för styrning av asynkronmotorer upp till 1.1kW.

  • Enkel att handha, kräver minimal intrimning och justering
  • Hög verkningsgrad vilket ger låga driftskostnader
  • IP54 i gjuten aluminiumlåda för att klara EMC-krav
  • För övervakning har FKM-B larmutgång
  • FKM-B är försedd med integrerat nätfilter

ÖVERVAKNING för att skydda motor och omriktare är FKM-B utrustad med följande skydds-funktioner:

Överspänning FKM-B löser ut vid 400Vdc.
Underspänning FKM-B löser ut vid 200Vdc.
Temperatur FKM-B löser ut när temperaturen överstiger 90°C.
Termokontakt FKM-B löser ut vid överhettning av motor om denna har PTC.
Kortslutning FKM-B löser ut vid kortslutning fas/fas samt fas/jord.