FKA är en komplett frekvensomriktare för styrning av asynkronmotorer upp till 0.75kW.

  • Enkel att handha, kräver minimal intrimning och justering
  • Hög verkningsgrad vilket ger låga driftskostnader
  • IP54 i utomhusbeständig plastlåda
  • För övervakning har FKA larmutgång
  • FKA är försedd med integrerat nätfilter

ÖVERVAKNING för att skydda motor och omriktare är FKA utrustad med följande skydds-funktioner:

Överspänning FKA löser ut vid 400Vdc.
Underspänning FKA löser ut vid 200Vdc.
Temperatur FKA löser ut när temperaturen överstiger 90°C.
Termokontakt FKA löser ut vid överhettning av motor om denna har PTC.
Kortslutning FKA löser ut vid kortslutning fas/fas samt fas/jord.