FKVVX är en komplett styr och drivenhet för roterande värmeväxlare upp till 0.75kW.

  • Enkel att handha, kräver minimal intrimning och justering
  • Hög verkningsgrad vilket ger låga driftskostnader
  • Renblåsningsdrift med rotationsvaktsövervakning
  • Mjukstart för minsta mekaniska slitage
  • Anpassat för de flesta styrsignaler som finns på marknaden samt MODBUS kompabilitet som tillval
  • För övervakning har FKVVX larmutgång
  • FKVVX är försedd med integrerat nätfilter

ÖVERVAKNING för att skydda motor och omformare är FKVVX utrustad med följande skydds-funktioner:

Rotationsvakt FKVVX löser ut om den inte får några pulser från rotationsvakten.
Överspänning FKVVX löser ut vid 400Vdc.
Underspänning FKVVX löser ut vid 200Vdc.
Temperatur FKVVX löser ut när temperaturen överstiger 90°C.
Termokontakt FKVVX löser ut vid överhettning av motor om denna har PTC.
Kortslutning FKVVX löser ut vid kortslutning fas/fas samt fas/jord.