ABM PM-motorer

SINOCHRONMOTOR – Trefas synkronmotor för omriktardrift

Teknisk specifikation:
Motorn är en trefas permanentmagnetmotor (PM-motor). Byggstorlekar enligt standardstorlekarna för trefasmotorer. Motoreffekten finns i dagsläget från 0,20kW till 9kW, ABM kan dock relativt enkelt göra motorer för högre effekt på förfrågan. Sinusformat magnetflöde ger jämn rotorgång och låg ljudnivå.
Obetydliga rotorförluster ger hög verkningsgrad. Jämfört med  trefas asynkronmotorer är verkningsgraden 25-40% högre. Den höga verkningsgraden bibehålls även vid begränsad belastning.

Bild över ABM PM-motorer

 

 

 

 

 

 

 

Användningsområden:

  • Där hög verkningsgrad, d.v.s. energikostnaden, har betydelse.
  • Där man har krav på hög dynamik, överlastmöjlighet och precision.
  • Där man använder servomotorer men inte utnyttjar dessa helt ut.
  • Där inbyggnadsmåtten är små.
  • Där man har ogynnsamma kylmöjligheter.
  • Där man nu använder frekvensomriktardrift men vill sänka energikostnaden

Fördelar mot asynkronmotorn:
+ Priset för motorn, räknat i kronor per kilowatt, ligger i nivå med trefasmotorn.
+ Den höga verkningsgraden ger lägre energiförbrukning.
+ Jämfört med motsvarande standard trefasmotor får man ut högre effekt, vilket gör att man ofta kan gå ner i motorstorlek.
+ Motorn klarar större överbelastning och ger högre moment än trefasmotorn.
+ Mekaniskt är motorn enkel att bygga in, den följer standardstorlekarna.
+ Värmeförlusterna är små – motorn blir mindre varm.
+ Låg ljudnivå.

Nackdelar mot asynkronmotorn:
Motorn måste alltid drivas via en omriktare. Detta tillhandahåller dock vi, och vi är öppna för att göra kundspecifika lösningar.