Om oss

Frabil El AB startades 1967. Verksamheten har alltid haft anknytning till elektriska motorer.

I början var företaget ett rent försäljningsföretag. Ett antal varumärken har passerat genom företaget. När det gäller motorer har det varit SEW-Eurodrive, Elin, MEZ och nu har vi ABM och RGM (Ruhrgetriebe). När det gäller elapparater har det varit BBC, Condor, Iskra, ESG och nu är det ABL-Sursum. När det gäller elektronikprodukter, motorstyrningar, blev det ganska snart egna produkter, FK.
Sedan många år tillbaka har vi en komplett produktkedja, utveckling, produktion och försäljning.

Utvecklingen är dels av egna produkter men i högre grad utveckling på kunduppdrag. Utvecklingsverksamheten kom igång i mitten av 1980-talet och då gällde det främst frekvensomriktare. Det var ett naturligt steg då mekaniska variatorer tidigare varit en viktig produkt men då kom det fram elektronik som möjliggjorde varvtalsreglering på ett helt annat sätt. Numera har utvecklingskapaciteten ökat betydligt och handlar om olika typer av motorstyrningar, frekvensomriktare, mjukstarter, övervakning, styrning, kommunikation osv. Vi gör utvecklingsuppdrag på allt från mindre projekt där det kan handla om elektronik för att optimera en utrustning till stora uppdrag där det handlar om elektronik för kompletta maskinserier och integrerade lösningar.

Produktionen är inriktad på att själv göra prototyper och nollserier och, i de fall vi inte sköter serieproduktion, har vi ofta kontroll på slutprodukten i form av tester och dokumentation. Fördelen med detta upplägg är att vi bibehåller översikten av produkten och kan göra varianter och uppdateringar.

Försäljningen sker till maskintillverkare där ABMs bromsmotorer och kuggväxelmotorer och RGMs små snäckväxelmotorer ofta kombineras med våra egna produkter. Eftersom vi monterar mycket av dessa produkter har vi ett stort lager och möjlighet till snabb service även när det gäller reservdelar.

En viktig kundkategori är ventilationsbranschen där vi erbjuder ett antal specialprodukter för styrning av fläktar. Detta är produkter vi själv utvecklar och där ambitionen är att produkterna ska vara direkt anpassade till behovet. Den senaste produkten är FKP som är en produkt för behovsstyrd ventilation där alla funktioner är integrerade.

Genom ett bolag i gruppen, Fracon AB, har vi agenturen för ASAHI kullagerenheter. Det är ett omfattande program med, förutom vanliga lagerenheter, rostfria enheter och enheter för hög omgivningstemperatur.

Affärsidé

Vi ska utgöra det självklara valet för kunden. Detta genom att erbjuda kundanpassade helhetslösningar, med hög kvalitet och god support.

Vårt hållbarhetsarbete

Hållbarhet är en viktig fråga för oss på Frabil El AB. Vi strävar efter att minimera vår påverkan på miljön genom att använda resurser på ett ansvarsfullt sätt, arbeta med ständiga förbättringar och fokusera på engagemang och trivsel. Vi har implementerat en mängd olika åtgärder för att öka vårt hållbarhetsfokus.

Vi använder enbart förnybara energikällor för att möta våra energibehov, som ett led i det har vi installerat 34 kWp solceller, med planerar på att expandera med en nästan lika stor anläggning. Vi arbetar kontinuerligt med att minska vårt vattenanvändande samt att minimera vår avfallshantering genom att återvinna och återanvända material så mycket som möjligt. Emballage återanvänds i största möjliga mån.

Som tjänstebil accepteras endast elbil.

Vi arbetar proaktivt med att minska hälsorelaterade risker och främjar en trygg och säker arbetsplats. Vi har bland annat investerat i en hjärtstartare.

Hållbarhet är en kontinuerlig process och vi strävar efter att ständigt förbättra vår hållbarhetsprestation för att säkerställa att vi kan leverera värde för våra kunder och samtidigt skydda miljön för kommande generationer.

KVALITET, MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖPOLICY

Kvalitet

Vi ska se till att vår kvalité i alla avseenden motsvarar överenskomna krav från våra kunder.

Miljö

Genom aktivt miljöarbete säkerställer vi minsta möjliga miljöpåverkan för att uppnå en långsiktigt hållbar miljöutveckling.

Arbetsmiljö

Det övergripande målet för vår verksamhet är att vi skall bedriva ett aktivt arbetsmiljöarbete i samverkan mellan arbetsgivare och alla medarbetar för att förebygga ohälsa och olycksfall.